www.jihlavan.cz
info@jihlavan.cz
 

Politika jakosti

 
Jsme zavázáni optimálně uspokojovat potřeby zákazníků při trvalém dodržování požadavků vyplývajících z platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a vydaných rozhodnutí orgánů státní správy.
    
  • Jakost je jedním ze základních prostředků pro udržení okruhu zákazníků a jeho rozšíření.
  • Spokojený zákazník je pro nás základem všestranného rozvoje, jeho požadavky musí být řešeny rychle a beze zbytku.
  • Každý pracovník má svého interního zákazníka, kterému   předává  práci, za kterou musí vždy vidět konkrétní zakázku.
  • Zaměstnanec je u nás spolupracovník, který se podílí na výsledcích společnosti.
  • Prostředkem pro další rozvoj společnosti je neustálé zlepšování  všech činností. Je to nepřetržitý proces, při kterém musí být  odstraněny nejen chyby, ale i jejich příčiny.
  • Subdodavatelé jsou našimi partnery, kteříspolurozhodují o jakosti našich výrobků a podílí se na úspěších naší společnosti.