www.jihlavan.cz
info@jihlavan.cz
 

Výzkum a vývoj

JIHLAVAN, a.s. disponuje rozsáhlým technickým zázemím, umožňujícím komplexní vývoj nového výrobku i celých systémů.

Vývojová konstrukce Jihlavanu se v letecké oblasti podílela na velkých projektech – vývoji letounů L29, L39, L159 v oblasti vojenského letectví, L410, L610, Ae270 v oblasti civilního letectví. V poslední době se JIHLAVAN, a.s. zapojil do projektů EV-55, CESAR a dalších.

 

 Model hydraulické soustavy EV-55

 

 Letecké přístroje JIHLAVAN

 

V civilní oblasti byly vyvinuty hydraulické přístroje, jako rozváděče, akumulátory, ventily atp. Konstrukční práce jsou realizovány za použitím softwaru CATIA V5R14 a NX3. V posledních létech spolupracujeme s DT Prostějov na vývojových zkouškách hydraulických válců železniční výměny.

 

Zkoušky železničního válce