Říjen 2018

Do provozu byl uveden stroj Mazak - CNC soustruh, QT 250 MY 1000 U

Stroj byl pořízen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009844