Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva Jihlavan, a.s. za rok 2021 je dispozici v sídle společnosti.