Certifikace a politika jakosti

Jihlavan je držitelem mezinárodních i lokálních certifikací, které mu umožňují podílet se na projektech pro největší světové výrobce letounů jak v oblasti civilního tak vojenského letectví. Vedle systémových a zákaznických certifikací je i držitelem Certifikace NADCAP pro procesy nedestruktivního testování a chemické procesy.

Systémové certifikace třetích stran

AS 9100 rev. D
Návrh, výroba, servis a dodávání hydraulických a pneumatických zařízení pro letecké systémy.
EASA Part 21, Subpart G
Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003. Výroba civilních letadlových celků podle Hlavy G, v rozsahu C1 a C2.
EASA Part-145
Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003. Údržba civilních letadlových celků rozsahu C12 a C17
CAA-TI-026-n/01
Projektování letadlových zařízení nebo jejich změn
ISO 9001:2015
Návrh, vývoj, výroba, servis a dodávání hydraulických a pneumatických přístrojů. Všeobecná certifikace  pro neletecké aktivity

Procesní certifikace třetích stran

NADCAP chemických procesů
NADCAP nedestruktivních zkoušek

Zákaznické certifikace

CESA Aero
NDT, chemické procesy, tepelné zpracování, montáže, zkoušky
Safran Landing Systems
NDT, povrchové úpravy, tepelné zpracování, montáže, testování
Latecoere
NDT, pasivace, zkoušky tvrdosti a vodivosti
GE Aviation
Schválení pro výrobce podle požadavků AS 9100
UTC Aerospace
NDT, Povrchové úpravy