EASA Part 21, Subpart G

Nařízení Komise (ES) č. 1702/2003. Výroba civilních letadlových celků podle Hlavy G, v rozsahu C1 a C2.