Evropská unie

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009844

Soubor inovačních opatření pro zavedení výroby a testování nových a inovovaných produktů

Etapa 1

  • CNC soustružnicko -frézovací centrum

Etapa 2

  • Čistící zařízení – ekologické pračky – část A (Pračka 1),

část B (Pračka 2), část C (Pračka 3)

Etapa 3

  • CNC soustruh

  • CNC horizontální obráběcí frézovací centrum

 

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

 

Etapa 2

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s.“

 

 

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, programu Inovace VII., projektu „Inovační opatření pro zavedení výroby nových a inovovaných produktů společnosti JIHLAVAN, a.s.“

Číslo projektu:

CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0020199

Název zakázky:

VÝBĚR DODAVATELE NA POŘÍZENÍ 2 MAN - CNC STROJŮ PRO SPOLEČNOST JIHLAVAN, a.s.

Zveřejnění VZ na profilu zadavatele a v databázi VZ agentury API 8.4.2021

Odkaz na profil zadavatele: profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/jihlavan-a-s

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlášený Ministerstvem průmyslu a obchodu

Etapa 1

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci úsporného LED celkového umělého osvětlení vybraných výrobních prostor (hala 2, homologační zkušebna) zadavatele včetně demontáže a likvidace stávajícího osvětlení ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Realizace Etapy 1 ukončena v 04/2021.

Etapa 2

Projekt:

Energetické úspory ve společnosti JIHLAVAN, a.s.

Číslo projektu:

CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_251/0021345

Název zakázky:

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s.“

VŘ etapa 2 bylo zrušeno.

Nové VŘ

Výběr dodavatele na realizaci Rekonstrukce trafostanice TS 1 a energetického centra ve společnosti JIHLAVAN, a.s. II“

bude vyhlášeno v 04/2021.