Aktuality

JIHLAVAN se ve dnech 5. a 6. prosince aktivně zúčastní B2B veletrhu AEROMART TOULOSE (Francie)

Do provozu byl uveden stroj Mazak - CNC soustruh, QT 250 MY 1000 U

Stroj byl pořízen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009844

Do provozu byl uveden stroj - CNC horizontální obrábění frézovací centrum

Stroj byl pořízen v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0009844

Jihlavan se aktivně zúčastní největšího světového leteckého veletrhu Farborough Airshow, a to v termínu 16. až 20. července 2018 formou vlastního stánku v rámci české expozice.

Jihlavan uzavřel rámcovou smlouvu na vývoj a sériové dodávky projektu L39NG finalisty Aero Vodochody. Jedná se o 42 letadlových celků, konkrétně 34 hydraulických přístrojů, elektromechanické vzpěry, kola a brzdy.