EASA Part-145

Nařízení Komise (ES) č. 2042/2003. Údržba civilních letadlových celků rozsahu C12 a C17